مفتی رضوان یونس،

سالگرہ
مارچ 28, 1980 (عمر: 41)
جگہ
Pakistan
Gender
Male

Contact

ICQ
0
Yahoo! Messenger
ahqar_ahqar@yahoo.com

دستخط

آھ را جزآسماں ھمدم نبود
راز را غیر خدا محرم نبود
Top